NÁBOR

Předpoklady vstupu do klubu, jakož i práva a povinnosti spojená s klubovým členstvím, jsou upraveny ve stanovách klubu. Doporučujeme, abyste si před vyplněním a podáním přihlášky se stanovami důkladně seznámili. Stanovy a další vnitřní předpisy klubu naleznete ZDE.

Členem sportovního klubu se může stát jen fyzická osoba, která: 

1) podá vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku pro přijetí za člena sportovního klubu, 

2) uhradí vstupní členský poplatek, 

3) uhradí členský příspěvek.

Po vyplnění přihlášky, jejíž formulář naleznete zde, odevzdáte přihlášku kontaktní osobě. Dále obdržíte potvrzovací email. Následně Vás budeme kontaktovat za účelem domluvení dalšího postupu a obdržíte od nás rovněž variabilní symbol (budoucí členské číslo), pod nímž provedete úhradu plateb spojených se vstupem do klubu. Ceník plateb aktuálních na kalendářní rok naleznete v sekci CENÍK.